תמונות בעמוד
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small]

PRINTED FOR LONGMAN, HURST, REES, ORXE & BROWN

PATERNOSTER ROW.

10412oll

9 (4)

Harvңа 4, ere Library

Frontie 33ate of
PRT. H. W. GURNEY

12,2

1 Juas,

[merged small][merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »