פירוש רש"י לתורה: עיונים בשיטתו

כריכה קדמית
Open University of Israel, 1990 - 285 עמודים
ביחידות לימוד אלו יש כוונה להבין בית פירוט, כיצד ולפי אלו עקרונות הסתייע רש"י בפרשנות חז"ל שבמדרשים בבואו לפרש את התורה.קודם לכן יובהר מה בין פשוטו של מקרא למדרשו.

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
326
חלק 2
327
חלק 3
328
חלק 4
329
חלק 5
333
חלק 6
336
חלק 7
337
חלק 8
363
חלק 13
457
חלק 14
458
חלק 15
459
חלק 16
465
חלק 17
474
חלק 18
477
חלק 19
486
חלק 20
491

חלק 9
408
חלק 10
415
חלק 11
420
חלק 12
448
חלק 21
492
חלק 22
500
חלק 23
508
חלק 24
526

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי