תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic]
[blocks in formation]

" Thou wilt show me the path of life."-PSALM xvi. 11.

ABERDEEN:

GEORGE KING, 28, ST. NICHOLAS STREET.
ROBERT KING, PETERHEAD; P. BATCHAN, FRASERBURGH ; WILLIAM

CRUICKSHANK, HUNTLY; P. MACDONALD, ELGIN; MALCOLM M'CAL.
LUM, AIRDRIE ; GEORGE GALLIE, GLASGOW ; WILLIAM OLIPHANT &
SON, WILLIAM INNES, AND OLIVER & BOYD, EDINBURGH; AND S.
HOLDSWORTH, PATERNOSTER ROW, LONDON

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »