תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic]

is

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

OF THE

REESE LIBRARY
UNIVERSITY
CALIFORNIA

London
CHARLES H. KELLY

2, CASTLE ST., CITY RD. ; AND 66, PATERNOSTER ROW, E.C.

[ocr errors]

C2

TO THE

REVEREN PAVID HILL

THIS RESULT OF THE GATHERED UP FRAGMENTS

OF NINE YEARS

IS DEDICATED WITH HEARTIEST AFFECTION.

« הקודםהמשך »