תמונות בעמוד
PDF
ePub
[blocks in formation]
[graphic][subsumed][subsumed]
[ocr errors]

BY

JOHN MILTON

WITH INTRODUCTIONS

BY

DAVID MASSON, M.A., LL.D.

PROFESSOR OF RHETORIC AND ENGLISH LITERATURE IN THE UNIVERSITY

OF EDINBURGH

BIOGRAPHICAL SKETCH

BY NATHAN HASKELL DOLE

NEW YORK: 46 East 14TH STREET
THOMAS Y. CROWELL & CO.

BOSTON: 100 PURCHASE STREET

« הקודםהמשך »