תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΗΝ, ΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟΝ

ΑΠΟΒΡΕΧΩΝ ΕΙΣ ΝΟΥΝ. . Vet. Auct. apud Suidam.

VOL. XI.

LONDON:
PRINTED FOR F. C. AND J. RIVINGTON; T. EGERTON ; J. CUTHELL; SCATCHERD

AND LETTERMAN; LONGMAN, HURST, REES, ORME, AND BROWN; CADELL
AND DAVIES; LACKINGTON AND CO.; J. BOOKER; BLACK AND CO.; J. BOOTH;
J. RICHARDSON; J. M. RICHARDSON; J. MURRAY ; J. HARDING; R. H. EVANS;
J, MAWMAN; R. SCHOLEY; T. EARLE; J. BOHN ; C. BROWN; GRAY AND SON;
R. PHENEY; BALDWIN, CRADOCK, AND JOY ; NEWMAN AND CO.; OGLES, DUN-
CAN, AND CO.; T. HAMILTON ; W. WOOD; J. SHELDON; E. EDWARDS ; WHIT-
MORE AND FENN; W. MASON; G. AND W. B. WHITTAKER; SIMPKIN AND
MARSHALL; R. SAUNDERS: J. DEIGHTON AND SONS, CAMBRIDGE: WILSON
AND SON, YORK: AND STIRLING AND SLADE, FAIRBAIRN AND ANDERSON,
AND D, BROWN, EDINBURGH.

[blocks in formation]

TWELFTH NIGHT.

MACBETH.

MACBETH.

VOL. XI.

B

« הקודםהמשך »