תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]
[blocks in formation]

Happy is the man that findeth wisdom.- Prov. iij. 13.

EDINBURGH;

PRINTED FOR

DAVID BROWN, AND OLIVER & BOYD, EDINBURGH ;

AND JAMES DUNCAN, LONDON.

1824.

[ocr errors]

TO

CAPTAIN ANDREW THOMSON, R. N.

THIS VOLUME OF LETTERS

IS INSCRIBED,

AS

A MARK OF ESTEEM AND RESPECT,

BY

THE AUTHOR

« הקודםהמשך »