תמונות בעמוד
PDF
ePub

SERMONS

DOCTRINAL AND PRACTICAL.

BY

THE REV. J. E. RIDDLE, M.A.

OF ST. EDMUND HALL, OXFORD ;

CURATE OF HARROW.

LONDON:

J. HATCHARD AND SON, 187, PICCADILLY;
F. C. AND J. RIVINGTON, ST. PAUL'S CHURCHYARD;

AND J. H. PARKER, OXFORD.

1838.

885.

LONDON:

IBOTSON AND PALMER, PRINTERS,

SAVOY STREET, STRAND,

TO THE

REV. SIR H. R. DUKINFIELD, BART. M.A.

VICAR OF ST. MARTIN'S IN THE FIELDS, LONDON ;

AND PREBENDARY OF SALISBURY,

THIS VOLUME IS INSCRIBED,

AS A TOKEN OF THE ESTEEM AND AFFECTION

OF HIS GREATLY OBLIGED FRIEND,

THE AUTHOR.

Harrow, December 20, 1837.

« הקודםהמשך »