תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors]

Painted by J. SACKSON R. A. Engraved by W TLRY

[ocr errors]

it city Ruid

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« הקודםהמשך »