תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic][subsumed][merged small]

NARRATIVE OF A VOYAGE

TO

MADEIRA, TENERIFFE,

AND ALONG THE

SHORES OF THE MEDITERRANEAN,

INCLUDING A VISIT TO

ALGIERS, EGYPT, PALESTINE, TYRE, RHODES,

[blocks in formation]

DUBLIN
WILLIAM CURRY, JUN. AND COMPANY.
LONGMAN, ORME, BROWNE AND CO. LONDON.

1840.

ob 168 / 1268

« הקודםהמשך »