תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

SEELEY, BURNSIDE, AND SEELEY, FLEET STREET,
SEELEYS, HANOVER STREET, HANOVER SQUARE.

LONDON : MDCCCXLVII.

« הקודםהמשך »