תמונות בעמוד
PDF
ePub
[blocks in formation]

TRANSLATED INTO THE MOHAWK LANGUAGE,

COMPILED FROM VARIOUS TRANSLATIONS, REVISED, CORRECTED, AND

PREPARED FOR THE PRESS, UNDER THE DIRECTION OF

THE REV. ABRAHAM NELLES,

Chief Missionary in the service of the Company for the Propagation of the

Gospel in New England and the parts adjacent in America.

The Collects, the Service of Baptism of such as are of Riper Years, the Order of Confirmation, the Visitation of the Sick, the Communion

of the Sick, Thanksgiving of Women after Child Birth, &c.

TRANSLATED BY JOHN HILL, JUNR.,

Appear in Mohawk for the first time, in this Edition of the Prayer Book.

H A MIL TON:

Printed at RUTUVEN's Book and Job Office, &c., King Street.

184 2.

YOEDEREANAYEADAGW HA,

TSINIYOUHT NE YONTSTHA NE

SKANYADARATIHA ONOUHSADOKEAGHTY,

TEKAWEANATENYOUH KANYEAKEHAKA KAWEANOETAGHKOUH,

WATKEANISAAGHTOUH NE TEKAWEANATENYOEHOKOUH, WATKEASE, SKAGWADA.
GWEA, NEONI KAWEYEANEATASE NE TSITEYERISTOGHRARAKTHA,

NE RAOTEWEYEANOENYAGUTSHERA

NE RATSI. ABRAHAM NELLES,

Rarighwawakhouhtsheragweniyoh ne shakonatsteristase ne Tșikeatyogh. gwayea ne Tehadirighwarenyatha ne Orighwadokeaghty no Ase

Skanyadaratiha neoni aktatyeshouh ne America.

Ne Adereanayeathokouh, ne Yoedatnekosseraghtha ne Yakaoseragwea,

ne Yoedaderighwahniratstagweanitha, Yoedadenadarenawitha ne

Yakonouhwaktany, Yoedouhradaghgwha Tyakothoewisea, &c.

[ocr errors]

NE TEHAWEANATENYOUH JOHN HILL, JUNR.,

Nene toetyereaghte waokeatane ne Kanyeakehakake ne keaiekea Kaghya.

douhserakouh ne Yoedereanayeadagwha.

OGHRO EWA KOUH:

Tekaristoghrarakouh RUTHVEN Tsiteharistoghraraktha ne Kaghyadouh

sera, &c., Koraghkowah Tsitekanatokea,

« הקודםהמשך »