תמונות בעמוד
PDF
ePub

THE HOLY BIBLE

TRANSLATED OUT OF THE ORIGINAL TONGUES

IN THE YEAR OF OUR LORD

1611

[graphic][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][graphic]
« הקודםהמשך »