תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

וכך נדרס מס נסכיתי הערים חותמין על הגט - מפניתקון העולם - הלל התקין פרוזבל מפניתקון העולם: רעבד שנשבה ופדאוהואם לשוס עבד ישתעבד אם לשו' בן חורין לא ישתעבד רבן שמעון בן נמליs אומר בין כך ובין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »