תמונות בעמוד
PDF
ePub

L I V E S

OF THE MOST EMINENT

ENGLISH POETS;

WITH

CRITICAL OBSERVATIONS

ON THEIR

0 RKS

By SA MUEL JOHNSON.

VOLUME III.

L O N D ON:

PRINTED FOR C. BATHURST, J. BUCKLAND, W. STRAHAN, J. RIVINE-
TON AND SONS, T. DAVIES, T.PAYNE, L. DAVIS, W.OWEN, B. WHITE,
S. CROWDER, T. CASLON, T. LONGMAN, B. LAW, C. DILLY,
J. DODSLEY, J. WILKIE, J. ROBSON, J. JOHNSON, T. LOWNDES,
G. ROBINSON, T.CADELL, J. NICHOL S, E. NEWBERY,
T. EVANS, P. ELMSLY, J. RIDLEY, R. BALDWIN, G. NICOL,
LEIGH AND SOTHEBY'; J. BEW, N. CONANT, W. NICOLL.,

J. MURRAY, S. HAYES, W. FOX, AND J. BOWEN.

[merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

PRI O R.

VOL. III.

B

« הקודםהמשך »