תמונות בעמוד
PDF

פרץ א יישפויי ועל י-וי- קמה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ומס עבר ישראל סומ יוסרו בכסף ע"י אחרים - ובשטר ע"י עצמו דברי ר"מ - וחכמים אומרים בכסף על ירי עצמו ובשטר על ידי למינויונ6 לחירו כשטר ע"י אחרים. ובלבד שיהא הכסף משל אחרים : .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »