תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

וט נותן לה מעה כסף לצרכה ואוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת - ואם אין נותן לה מעה כסף לצרכה - מעשה ידיה שלה " ומה היא עושה לו " משקל חמש סלעי"שתי ביהודה שהן עשר סלעי בגליל או משקל עשר סלעים ערב ביהודה - שהן עשרים סלעים בגליל - ואם היתה מניקה פוחתים לה ממעשה ידירה - ומוסיפין לה על מזונותיה במה דברים אמורים בעני שבישויk - אבל במכובד הכל לפי כבודו : פרק ומציאות האשה ומעשה ידיה לבעלה • וירושתה - הוא אוכל פירות בחייה בושתה - ופגמה שלרה • רבי יהודה בן בתירה אומר - בזמן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »