תמונות בעמוד
PDF
ePub

:.

[blocks in formation]

C. J. & F. RIVINGTON; J. HATCHARD & SON;
WHITTAKER, TREACHER, & CO., LONDON: AND PARKER, OXFORD.

MDCCCXXX,

Et

GLASGOW: HUTCH!SON AND BROOKMAN, PRINTERS, VILLAFIELD.

« הקודםהמשך »