תמונות בעמוד
PDF
ePub

AN

ABRIDGMENT

OF THE

OLD TESTAMENT.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][merged small]

LONDON:
PRINTED FOR J. G. & F. RIVINGTON,

Booksellers to the Society,
ST. PAUL'S CHURCH YARD, AND WATERLOO PLACE, PALL MALL.

« הקודםהמשך »