תמונות בעמוד
PDF
[graphic][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors]

THE WORKS

OF THE

BT. HON, LORD BYRON.

IN EIGHT VOLUMES.-VOL. VI.

PHILADELPHIA:

R: W. POMEROY, FIFTH BELOW WALNUT ST.

-2 OCT. 1937 CLERKEN

« הקודםהמשך »