תמונות בעמוד
PDF
ePub
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

PRINTED BY J. DAVIS ;
FOR J. BUCKLAND, J. RIVINGTON AND SONS, T. PAYNE AND

SON, L. DAVIS, B. WHITE AND SON, T. LONGMAN, B. LAW,
J. DODSLEY, H. BALDWIN, J. ROBSON, C. DILLY, T. CADELL,
J. NICHOLS, J. JOHNSON, G. G. J. AND J. ROBINSON,
R. BALDWIN, H. L. GARDNER, P. ELMSLY, T. EVANS,
G. NICOL, LEIGH AND SOTHEBY, J. BEW, N. CONANT,
J. MURRAY, J. SEWELL, W. GOLDSMITH, W. RICHARDSON,
T. VERNOR, W. LOWNDES, W. BENT, W. OTRIDGE, T. AND
J. EGERTON, s. HAYES, R. FAULDER, J. EDWARDS, G. AND
I. WILKIE,'W. NICOLL, OGILVIE AND SPEARE, SCATCHERD
AND WHITAKER, W. Fox, C. STALKER, E. NEWBERY. 1790.

« הקודםהמשך »