תמונות בעמוד
PDF
ePub

THE

WORKS

OF TH)

ENGLISH POETS,

FROM

CHAUCER TO COW PER.

VOL. X.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

PINTED FOR J. JOHNSON; J. NICHOLS AND SON; R. BALDWIN ; F. AND C. RIVINGTON; W. OTRIDGE AND SON ;
LEIGH AND SOTHEBY ; R. FAULDER AND SON; G. NICOL AND SON; T. PAYNE ; G. ROBINSON; WILKIE AND
ROBINSON; C. DAVIES; T. EGERTON ; SCATCHERD AND LETTERMAN; J. WALKER : VERNOR, HOOD, AND SHARPE;
& LEA; J. NUNX; LACKINGTON, ALLEN, AND CO.; J. STOCKDALE; CUTHELL AND MARTIN ; CLARKE AND SONS ;
1. WHITE AND CO.; LONGMAN, HURST, REES, AND ORME ; CADELL AND DAVIES : J. BARK ER ; JOHN RICHARDSON :
3. M. RICHARDSON; J. CARPENTER; B. CROSBY; E. JEFFERY ; J. MURRAY; W, MILLER ; J. AND A, ARCH; BLACK.
PARRY, AND KINGSBURY ; J. BOOKER ; S. BAGSTER; J. HARDING ; J. MACKINLAY; J. HATCHARD; R. H. EVANS :
MATTHEWS AND LEIGH ; J. MAWMAN ; J. BOOTH ; J. ASPERNE ; P. AND W. WYNNE ; AND W. GRACE. DEIGHTON
AND SOS AT CAMBRIDGE, AND WILSON AND SON AT YORK.

1810.

« הקודםהמשך »