תמונות בעמוד
PDF
[graphic][subsumed][subsumed]
[graphic][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[blocks in formation]

BY THE SPECIAL COMMAND OF KING JAMES I, OF ENGLAN

[blocks in formation]
[ocr errors]
[graphic]
« הקודםהמשך »