מלחמת לוחות־השנה בתקופת בית שני: ועריכת מזמורי תהילים על־פי לוח־השנה

כריכה קדמית
מודן, 1993 - 222 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
16
חלק 2
22
חלק 3
24

28 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי