תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][graphic][merged small][merged small][graphic]

TRANSLATED INTO ENGLISH,

WITH "'

PKELIMINAEY ESSAYS AND EXPLANATORY NOTES.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

LONDON:

TRUBNER & CO., 57 & 59 LUDGATE HILL.

1887

[AU rights reserved)

« הקודםהמשך »