תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

TRANSLATED INTO ENGLISH,

WITH " • - •

PRELIMINARY ESSAYS AND EXPLANATORY NOTES.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

LONDON:

TRUBNER & CO., 57 & 59 LUDGATE HILL

1887

[AU rights reserved^

« הקודםהמשך »