תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

[ Price Five Shillings and Sixpence, in boards. ]

« הקודםהמשך »