מאינתיפאדה למרד 1939- 1947

כריכה קדמית
אפי מלצר, 2007 - 671 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
2
חלק 2
4
חלק 3
5

33 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

אולם אותו אחד אחת אירופה איש אלא אנשי באוגוסט באוקטובר באפריל בארץ בארץ־ישראל באשר בגין בו בווין בידי ביולי ביוני ביותר בינואר ביקש בירושלים בית בכל בלתי במאי במארס בן גוריון בנובמבר בספטמבר בפברואר בריטי בריטניה בשל בתל גנרל דבר דוד דוח האצ״ל הארגון הארץ הביטחון הבריטי ההגנה הוועדה החוץ הטרור היישוב הייתה הכוח הלאומי הלח״י המאבק המבצע המזרח התיכון המלחמה הממשלה המנדט המפקד המצב המרד הערבי המשטרה הנציב העליון הסוכנות היהודית הספר הלבן העולם העלייה הצבא הצבאי הקבינט הראשונה השלטון ואת ויצמן וכי ועל זמן חיילים חלק טרור יהודים יותר ירושלים ישראל כאשר כוח כן כפי כרך כתב לדברי לדעת לדעתו לו לונדון לח״י לכך לעשות לפעול מאחר מבצע מדינה מדיניות מודיעין מונטגומרי מלחמת ממשלת מס מערכות מפקד מפקדת הכוחות מקמייקל משטרה משרד נגד ניתן נשק על־פי עמ עמי פעולה פעולות צ׳רצ׳יל צבא צבאי קנינגהם קשה ראו ראש ראשי שהיה שטרן שלא שני תכנית תל אביב

מידע ביבליוגרפי