תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Printed for A. KINCAID and W. CREE CH,

and J. BALFOUR.

M, DCC, LXXIII.

BIBLIOTRHA

MONACOSIS

[blocks in formation]

Printed for A. KINCAID and W. CREECH,

and J. BALFOUR,
M, DCC, LXXIII.

« הקודםהמשך »