הערוך

כריכה קדמית
Gedruḳṭ in der Shollishen bukḥdruḳeray, 1819
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

ביקורת משתמש - סמן כלא הולם

זו יותר "עריכה" של ספר הערוך, כשהמו"ל (נכדו הקטן של הנו"ב) עשה בו כבתוך שלו, ולכן יש להשתמש בו בזהירות. שי"ר כתב קונטרס נגדו וגם חנוך יהודה קוהוט לא חשך שבטו ממנו בהקדמתו לערוך השלם
עזריאל לוי

עמודים נבחרים

תוכן


מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

קטעים בולטים

עמוד 34 - Europas verpflanzt. Es machen daher viele den Einwurf wie so die Israeliten in der Wüste diese Frucht kannten ? Es ist der iot>! isib -,,-",!><' v,«ft 2"t») <!'v'"p sb fti...
עמוד 56 - Schicksal befragen wollt« , legt« ein Stück Geld auf seinen Altar näherte sich ihm dann und trug ihm seine Fragen vor . Nach dieser Eeremonie verließ er den Tempe^ , verstopfte sich die Ohren fest , «nd da« erst« Wort das er dann horte war die Antwort des Ora?
עמוד 215 - Klippe, uneben, in nc pci2 i"i) ,^'lll'n inft f>2.'N (-si:io:i i.'liiil' sin mit!el: er öffnet und reinigt, treibt den Urin, löst den Schleim auf, dient wider Engbrüstigkeit und sw darum heißt es auch ^21« >'« ll'ü'lü ^«Ä U't<V 'üb ll2^2 I'211'tt Rabbi Ioseyh nennt (8»l>.
עמוד 59 - Weibes bey der Flucht des Mannes benützte, ohne einen solchen heidnischen Gebrauch davon zu machen. Als Orakel kommen sie...
עמוד 67 - Schrift unterscheidet Syrien durch mehrere Benennungen, die sie den verschiedenen Gegenden dieses...

מידע ביבליוגרפי