מבוא למקרוכלכלה

כריכה קדמית
Open University of Israel, 2008
כרך א' : יחידות 1-7
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
5
חלק 2
6
חלק 3
23
חלק 4
25
חלק 5
39
חלק 6
40
חלק 7
120
חלק 8
132
חלק 9
143
חלק 10
153

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

אחד אי לכך אינפלציה אינפלציוני אלו אמריקאי בארץ בחו״ל בחשבון ביחידה ביחס בישראל ביתרות במאזן במונחי במשק בסעיף בעולם ברמת המחירים בש״ח בשוק המט״ח בשער בתעסוקה גבוה גדל גידול דולר הביקוש המצרפי הביקוש למט״ח הבנק המרכזי ההפרש הון היצוא היצע היצע המט״ח הכמות הכסף המבוקשת המחיר המחירים המטבע המשק העולם השוטף התוצר ולכן ושער זרים חץ יבוא יבוא ההון נטו יגדל יותר ייסוף ימינה יעלה יצוא יקטן ירד ירידה כאשר כיצד כלומר כמות כפי כתוצאה לבין ליבוא למשל למשק לשער מאזן התשלומים מדד מדיניות מדיניות מוניטרית מדיניות פיסקלית מחיר מחירי המוצרים מט״ח מטבע מיליון מכס משק משקל נניח סחורות עודף היבוא עולה על־ידי עלה עלייה עקומת הביקוש עקומת ההיצע ערך פער קבוע קטן רמת שאלה שבו שבין שווה שונים שוק שיווי המשקל שינוי שכן שער החליפין הנומינלי שער החליפין הריאלי שער הריבית המקומי שער הריבית העולמי ששער תגרום תיירות תנועות ההון הנכנסות תרשים תשובה

מידע ביבליוגרפי