תמונות בעמוד
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

शुची पत्र

मंगळ समाचार मातिउरचित । मंगळ समाचार मावरचित । मंगळ समाचार लूकरचित । मंगळ समाचार योहनरचित ।

यिशुखोपनू जन्म में कामक्षेपण ने प्राय छया में मरण ने पुनरुत्थान ए चारै पोयोमा एज लख्खूछ।

मोकल्या थकानी चया।

यिशुखीरना शिष्यायें मंगळ समाचार ज्धेबीर रोचे मत प्रकाश की— ने एथ्वीना चार भागमा मंडळी कोधी र पोथी थावानु

विवरण लख्यूछ।

[ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »