תמונות בעמוד
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

INTo

THE GOOZURATEE LANGUAGE.

BY THE SERAMPORE MISSIONARIES,

- - -

VOL. v.

Containing the Neur Testament.

—~S->—-
કેctanipote; - , , , , ,
{ Å À 2. % ॐ a

*RINTED AT THE Mission FREs3,

cr) goj"ch,

[merged small][graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

मेrकरूया थकानी छधा । . *_ थियुखीडना शिशेचे मंगळ समाचार बेबॉर रोचे मत प्रकाशु बीभू में टक्षीना चार भागमा मंडळी क्रोधी ए चार्थी। मों यावातु विवरण बखड़े ।

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »