תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]

THE
L I V E S

OF THE MOST EMINENT

ENGLISH POETS;

W I TH

CRITICAL OBSERVATIONS

ON THEIR

WORKS,

By S A MUEL JOHNSO N.

VOLUME III.

LONDON:

PRINTED FOR C. BATHURST, J. BUCKLAND, W.STRAHAN, J.RIVING-
TON AND SONS, T. DAVIES, T.PAYNE, L. DAVIS, W. OWEN, B. WHITE,
s. CROWDER, T. CASLON, T. LONGMAN, B. LAW, C. DILLY,
J. DODSLEY, J. WILKIE, J. ROBSON, J. JOHNSON, T. LOWNDES,
G. ROBINSON, T. GA DELL, J. NICHOL S, E. NE W BERY,
• T. EVANS, P. ELMS LY, J. RIDLEY, R. BALDWIN, G. NICOL,
LEIGH AND SOTHEBY, J. BEW, N. CONANT, W. NICOLL,

J. MURRAY, S. HAYES, W. FOX, AND J. BOVEN.

M DCC LXXXI.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« הקודםהמשך »