תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

PRINTED FOR C. BATHURST, J. BUCKLAND, W.STRAHAN, J.RIVING.
TON AND SONS, T. DAVIES, T.PAYNE, L. DAVIS, W.OWEN, B. WHITE,
S. CROWDER, T. CASLON, T. LONGMAN, B. LAW, C. DILLY,
J. DODSLEY, J. WILKIE, J. ROBSON, J. JOHNSON, T. LOWNDES,
G. ROBINSON, T. G-A DELL, J. NICHOLS, E. NEW BERY,
T. EVANS, P. ELMSLY, J. RIDLEY, R. BALDWIN, G. NICOL,
LEIGH AND SOTHEBY, J. BEW, N. CONANT, W. NICOLL,

J. MURRAY, S. HAYES, W. FOX, AND J. BOWEN.

M DCC LXXXI.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« הקודםהמשך »