תמונות בעמוד
PDF

bus, a Nebucadnezaro, captus et Babylonem 27, quum et alia hujus structuræ exempla
ductus est (2 Reg. xxiv. 10, sqq. Jer. xxvii. occurrant, vid. Gesenii Lehrgeb., p. 714. —
20); meliorem enim partem tunc a reliquo 77 x 779), Et auxilinm, auxiliator, ab
populo divulsam ut Deus in , ad populum hostibus suis, s. contra hostes suos, tu sis, o
suum, i. e., in patriam reducat, vates sup- Deus! Cf. Ps. Ix. 13.
plex precatur.” In verbis is an IT explicandis 8-11 Ad 7552 Aben-Esra notat, præfixum
in duas potissimum partes discedunt interpr., 15 hic non esse Dativi notam, sed valere
aliis voc. 27 ad rad. 297, multus, copiosus, propter, de, ut Gen. xx. 13. 2017 og då,
magnus fuit, aliis ad 3'?, contendit referen- dic de me: frater meus est. Quod videtur
tibus. Illi verba hæc sic capiunt. manus ideo monuisse, ne quis forte suffixa pro-
ejus satis ci sint, quomodo ?? supra i. 6 nomina 2 pers. ad 777V? Top ad Levin re-
aderat. Ita interpres Persicus: manus ejus ferat, quæ sane ad Jovam sunt referenda, ut
ei sufficiant. Arabs Erpenii : manus ejus verba 77ong 778? ton hoc dicant:
magne sint ei. Et Græcus Venetus: ai Urim et Thummim tua, o Jova! sunt viro
yeipes aŭtoù üpywv aŭto. His accensendus erga te pio, ei illa gestanda tradidisti, con-
Aben-Esra, qui hunc in modum exponit: credidisti. De om et

vid. Ex.
sufficient ei munus suæ, nec alio, qui ipsum xxviii. 30, Patet, verbis illis significari Aaro-
a ljuvet, opus habebit, nisi auxilio divino solo. nem et sacerdotium ipsi ejusque posteris col-
Sed quo minus 27 hic obvium ad 297 refe- latum; vid. Es. xxviii. 36, sqq. Quem ten-
ramus, vetat Camex literæ ? subscriptum, tasti in Jassa, quorum contendisti ad aquas
quod arguit, esse illud præter. vel particip. Meribe. Respiciunt hæc ea, quæ Ex. xvii.
verbi ??. Legitur quidem 27, multum cum 14-7 et Num. xx. 1--13 narrantur. Tentarit
Camez 2 Chr. xxviii. 8. (27 se, prada Deus Aaronem, i. e., fiduciam, quam in ipso
multa); sed ibi accentus distinctivus major poneret, explorare voluit, dum jussit eum
Tiphcha poscit vocalem longam Camez. petram alloqui, contendit cum eo, diffiden-
Attamen hoc nostro loco in codd. pluribus tiam, quam ea occasione prodidit, repre-
olim 2?, cum Patach, extitisse, non tantum hendendo ; vid. ad Num. xx. 12, 21. 1173
innuit nota Masorethica huic voci adscripta : is 717, Prosperet Jova opes ejus. So hic
183,pa , i. e., litere Resch apponendum esse opes, facultates denotat, ut viii. 18; Gen.
Camez, unde colligi potest, fuisse codices, xxiv. 29; Ps. Ixii. 11. Et opus manuum
in quibus aliter, videlicet 27, scriptum esset, ejus adprobet, gratum habeat. Conquassa
verum et certum est inde, quod etiamnum quoad lumbos adversarios ejus. Con est
supersint codd., qui ?? exhibent, ut tres accusativus, sive casus adverbialis, quem
Erfurtenses, a J. H. Michaëlis in Nott. loquendi usum pluribus illustravit Gesenius
Critt. ad Biblia Halensia ad h. I. et coin-Lehrgeb., p. 657, 687.
plures alii a De Rossio in Scholiis Critt. ad
h. 1. laudati, et inter hos quidem Hispanici

Ver. 12.
nonnulli, et cod. Hillelianus numero 113 ab 1792 1 7 90?? ??? ???
eo signatus. Alterum autem, 37, quo ad- 79,70 73 0775 by 785 goby
scito verba ita sunt vertenda : manus sua
contendat, i. e., pugnet pro se, graviores et

:)?
antiquiores pro se habct testes, videlicet και το Βενιαμίν είπεν. ηγαπημένος υπό
textum Snar., qui 2η 17 exhibet (unde κυρίου κατασκηνώσει πεποιθώς, και ο θεός
interpres Samaritanus 75 778, manus oriúceu avto zigas tas ņuépas, kai diva-
ejus contendet pro eo), LXX, duk pivovou pérov Tüv ïuwv aitov katét avoe.
aúró, Aquilam, dikúgovtat, Symmachum, ! Au. l'er.-12 And of Benjamin he said,
ÚTreppaxúcovoiv, Vugatum, pugnabune pro The beloved of the LORD shall dwell in
eo, Onkelosum, manus ejus ultionem ci safety by him ; and the LORD shall cover
facient de inimicis suis, quod sequutus Jarchi him all the day long, and he shall dwell
verba sic exposuit: suscipiant causam ejus et between his shoulders.
ulciscantur ultionem ejus. Saadias: redde, o The beloved of the Lord. So most com-
Deus, manus ejus defendent's jus suum pro mentators.
se. His accensendus et Svrus, quisecumdun Dr. A. Clarke.-Some object to our trans-
cod. Usserianum 1 habet 75017: , contendent lation of the Hebrew 797 by the term
pro eo. Ceterum nihil difficultatis habet, beloved, and think the original should be
quod nomini duali T jungitur verbum sing. divided as it is in the Samaritan, 7' 7', the

hand, even the hand of the Lord shall dwell Booth.-
for safety or protection, Yogy, upon him. / 12 And of Benjamin he said,
This makes a good sense, and the reader! The beloved of Jehovah shall dwell in
may choose.

safety;
And the Lord shall cover him all the day The Most High shall ever protect him,
long.

And he shall dwell among his mountains.
Bp. Horsley.-Read, 01753 von 501 prome.! Gesen.-I. 297, i.q. Ten, to cover, seq.
“ The Most High shall overshadow him all alone, comp. ; hence, to protect, Deut.
the day,

xxxiii. 12.
And rest between his shoulders." ; Rosen.-12 Dilectus Jovæ habitabit secure
See Houbigant's excellent note.

apud eum, Jovam. Dicitur Benjaminis
Houbigant.-12 Benjamin autem dixit; tribus secure apud Jovam habitatura, quod
dilectus Domini securum habebit habita- eum secum habebat in templo et habitaculo
culum ; Altissimus obumbrabit ei; totam sno. Nimirum non tantuin urbs Hieroso-
diem super humeros ejus imminebit. Sunt lymitana in hac tribu sita erat, Jos. xviii. 28;
in hoc versu tria membra, cum suo cujusque verum etiam potissima Sanctuarii pars. Per-
verbo. Priori membro inest 52", hubitabil tinebat autem pars aliqua ad tribum Juda,
(confidenter) quod de Benjamin efferri omnes Ps. Ixxviii. 63, atque ideo etiam illi accen-
vident. Sed alterum verbum 907, protegit, setur urbs Jos. xv. 63. Your gen, Prolegens
in Deum unum aptari potest. Tertium, cum, Benjaminem, erit Deus. 2017 hoc solo

alii de Benjamin, alii de Deo efferunt. loco obvium, significatu non differt a cognato
Soli Græci Intt. hunc versum commode, 197, obterit. Verba tegendi vero nomini
legunt et interpretantur, hoc modo: ililectus rei, quæ tegenda dicitur, præmissa particula
Domini habitabit confidenter, Deus obum- jungi solent, vid. e. c. B, 2 Reg. xx. 6.
brabil ci omnem diem, et inter humeros ejus Bp. Patrick.-He shall dwell between his
requiescit. Proin priori legunt internet, Altis shoulders. For the Divine Majesty (saith
simus, vel Dcus ; sic ut 7577 de Deo dicatur, Onkelos) shall dwell in his country. It
quomodò et tertium rerbum po. Nimirum being in the temple, and the temple in the
comparatur Deus aquilae ab alto delapsi', tribe of Benjamin, where it stood upon
lumeris Benjamin imminenti, atque eun Mount Moriah, as the head of a man upon
suis alis protegenti. In quà nos et scripturâ his shoulders; as Dr. Lightfoot glosses in
et sententiâ acquiescimus, quam etiam ex- ' his Temple Service, p. 145, edit. 1. Or the
sequebantur Syrus et Arabs, Deo tamen word we translate here shoulders may sig.
omisso, et quam Chaldæus eatenùs, it ver- mily, as it is translated in other places, sides
bum ;ultimum de Deo enuntiet, quod Numbers xxxiv. 11), or borders. And
verbum incommodè attribuitur Benjamin, nothing is more certain, than that the Divine
etsi ita, post vulgatum, plerique Recentiores;aliabitation was in the borders of Benjamin,
qui quidem inducut orationem desultorium whose lot touched Judah's at Jerusalem;
(t inconstantem, dum prius verbun Ben- and was so united to it, that when the rest
jamin tribuunt, alterum Deo, tertium Ben- fell off from Judah, the tribe of Benjamin
jamin. Infelicissimè omnium Clericus, qui always adhered to it.
sie: quem diligit, Johorah, is apud cum T his being the sense which the ancient
habilabit, quasi in portu erit apud eum tota interpreters give of this verse, and very
dio, atque inter colle's cjus mancbit. Nam agrecable to the words, I shall not trouble
597 verbum Kal, quasi in portul esse, sine the reader with any other.
exemplo est; ac penè ridiculè colles torra Rosen.--Et inter huneros, i. e., latera,
Chanaan sic habentur ut humori cjus (Dui). tractus cjus habitabit Jova, quoc templum
Sam. Codex omittit prius quam quo ex omis.o), suum in hac tribu habet. 7 in libro
mihil perit sententia. Tamen mclius legitur Josuir, ubi de divisione terræ agitur, fre-
sono addito ;, quia facilius omittitur a Scribis quenter de latcre, tractii, urbis vel regionis
littera una, eademque antecedenti similis 11 surpatur, vid. xv. 8, 10, 11; xviii. 12, 13,
quam totum verbum.

'10, 18, 19.
Geil.-12 And of Benjamin he said:

Ver. 13—17.
" Hay the beloved of the Lord rest in
security: may the SUPRENE continually

I S 1717? B
S'H' ,-?

aşqin 13

? 13
protect him, and dwell," &c.

[ocr errors]
[ocr errors]

winan n an 72299 14 : nun dered, and thence, the best, most choice; as

T in the phrr. Op 7, glory of the heavens; -??] 287) 15 m??? ??? here, of the den, Deut. xxxiii. 13 ; and see Don jo :0549 niyza taon 0.77.. my note on Job xxix. 19, p. 413, nimam insian 790 yin yang bon yns upp, of the incomings of (from) the sun. : yg 7

TT —, of the putting forth of the 2725 34 22N?? moons, sb. vr. 14. Dignir -, of the hills ON? 2727 777 jhini nia 17 of eternity, Ib. vr. 15. See vr. 16. Pipp ,

fruit of much choice, great excellence, Cant.

jiv. 13, 16. In the Syr. we have rese,

: s for dry fruit. But this will not suffice to Vapp v. 13.

determine the sense of this word, Ib. vii. 14, 13 kai tố 'Iwong citev. úti' củloylas occ. with DOTT. Aquila, Deut. xxxiii. 15, κυρίου η γη αυτού, από ωρων ουρανού και τραγημάτων των βουνών. Syn. οπώρας των δρόσου, και από αβύσσων πηγών κάτωθεν. βουνών. 14 και καθ' ώραν γεννημάτων ηλίου τροπων,

Pool.-13 His portion shall be excellent, kai årò ovvóðmy unvây, 15 åtó kopudrs and endowed with choice blessings from ópéwv ápxas, kai dto kopuøns Bouvây đeváwy. God, as it here follows. For the precious 16 kai kad' őpay yns Anpwoeos. Kai things of heaven, i.e., the precious fruits of Ôextů TÔ oddévti év tứ Báto douray étithe earth brought forth by the influences of kerbalny 'Iwonb, kai émi kopvons docaodeis heaven, the warmth of the sun, and the rain # aoe bots. 17 TD@ToTocos Ta-pop To

Soi ci which God will send from heaven. For the Kakkos GLT00. Kế part Hovo K6 PT08 Từ kế para c? th? c???cluetl occat ; the springs of avroû. év autois Ovn Kepatiei äua, ews ati' water bubbling out of the earth. άκρου γης. αϊται μυριδίες 'Εφραίμ, και αυται

Dr. A. Clarke.—13 The deep that couch

Teth beneath.) Probably referring to the χιλιάδες Μανασσή. 111. Ver.--13 And of Joseph he said,

| plentiful supply of water which should be

" | found in digging wells : hence the SeptuaBlessed of the Lord be his land, for the

gint have apvouwv tinywv, fountains of the precious things of heaven, for the dew, and

deeps. Some suppose there has been a for the deep that coucheth beneath, 14 And for the precious fruits brought

slight change made in the word , for the forth by the sun, and for the precious things!"

dell', which was probably at first bon, FROM put forth [Heb., thrust forth] by the moon.

ABOVE (so Bp. Horsley), and then the pas

sage would read thus : For the precious [Heb., moons),

things of heaven FROM ABOVE, and for the 15 And for the chief things of the ancient

deep that coucheth BENEATII. This reading mountains, and for the precious things of

is confirmed by several of Kennicott's and the lasting hills,

De Rossi's MSS. The Syriac and Chaldee 16 And for the precious things of the

have both readings : The dew of hearen earth and fulness thereof, and for the good

"from above. will of him that dwelt in the bush: let the

Ged., BoothBlessing come upon the head of Joseph, and

And of Joseph he said, upon the top of the head of him that was

Blessed by Jehovah be his land, separated from his brethren.

With the precious dew of the heavens, 17 IIis glory is like the firstling of his

And with springs from the low-lying deep. bullock, and his horns are like the horns of

Rosen.--13 Prosperutu Jora, i.e., a Jora, unicorns [IIeb., an unicorn]: with them he

sit terra ejus. Respicitur hoc vs. et proxishall push the people together to the ends

mis fertilitas regionis quæ tribubus Ephraimi of the earth : and they are the ten thousands

et Manassis obtigit. Prosperata, inquit, sit of Ephraim, and they are the thousands of

terra illa bem? Or 77??, a dono pretioso Manasseh. Ver. 13.

cæli, videlicet a rore, co videtur h. I. et

pluvia comprehendi. To proprie quidvis Precious things.

erimium et prastans denotat, coll. Arab. Prof. Lee.-7, Arab. Jşo, gloria. 39, gloria superavit, hinc munus pretiosum. Excellence, glory, i. c., any thing so consi- non ne cinmoy, Et ab abysso jacente deor

sum, i. e., laticibus subterraneis et fontibus, (mensibus usurpatur. Recte igitur Onkelos : quibus plantæ alantur; cf. ad Gen. xlix. 25. faciat pretiosos fructus ab initio mensis,

mense. Saadias : legumina menstrualia. Cf. Ver. 14.

Ez. xlvii. 12; Apoc. xxii. 2. Bp. Patrick. - For the precious fruits brought forth by the sun.] Whose kindly

Ver. 15. heat brings them forth, and makes them Dr. A. Clarke.-15 The chief things of grow to maturity.

the ancient mountains.] 77777 0471, and The precious things put forth by the moon. 7 from the head or top of the ancient or eastern For all fruits are plumped by the moon's mountains, the precious things or productions cool and fattening moisture in the night, being still understood. And this probably which is digested by the sun in the day. refers to the large trees, &c., growing on the Or, this passage may relate to the several mountain tops, and the springs of water sorts of fruit which are produced every issuing from them. The mountains of Gilead month. So Onkelos interprets it, “ It pro- may be here intended, as they fell to the duceth also sweet fruits at the beginning of half-tribe of Manasseh. And the precious every month.” For the word jerachim in things of the lusting hills may signify the the Hebrew, being in the plural number, I metals and minerals which might be digged signifies moons, i. e., months. And so the out of them. Jerusalem Targum translates it, in every new Bishop Patrick. -- 15 Such as Mount moon, which comprehends the whole month. Ephraim, and Samaria, and Bashan, which

Dr. A. Clarke. -- The precious fruits were exceeding fruitful in grapes and olives, brought forth by the sun.] All excellent and such-like excellent fruit; and called and important productions of the earth, ancient and lasting, because they were made which come to perfection once in the year. together with the earth, in the beginning; So the precious things put forth by the' and not mounts cast up by the art of men moon may imply those vegetables which (see Gen. xlix. 20). require but about a month to bring them to Ged., Booth.perfection, or vegetables of which several 15 With the chief things (Ged., precious crops may be had in the course of a year.

things] of the ancient (Ged., primGed., Booth.

eval] mountains, 14 With the precious productions of the And the precious things of the eversun,

lasting hills; And with the precious fruits of the Rosen.- Verba C177 , Aben-Esra moon.

dicit per ellipsin posita esse pro CNT 29 Rosen.-14 nien, Prorentus solis, C7777, et prosperata sit terra Josephi sunt vel omnis generis fructus, qui solis mumere, s. proventu pretioso cacuminis monbeneficio et calore producuntur et ad ma- tium aternorum. Alii ni pro synonymo turitatem perveniunt; vel, ut alii volunt, nominis 739 habent, quemadmodum csi qui semel tantum intra solarem periodum, cupe?, Cant. iv. 14, sunt prestantissima seu annuum, proveniunt, ut vinun, triticum, aromatai. C777 plures volunt esse montes hordeum. Ita LXX, kai kad' őpay yevunuá- orientales, quibus designentur montes GiTwy ņiov mpot v. illis respondent in altero leadici ad orientem solem siti alterique hemistichio C'?? , protrusum, s. protrusa Vanassitarum dimilio distributi. Sed parallunarum, i. e., fructus, qui singulis mensibus, lelum pin niza, colles atorni in altero aut aliquot lunæ periodis præterlapsis, colli- hemistichio suadet, nt i de tempore antiquo guntur, ut foenum, olera, ficus in Palæstina, capiamus. Sicut igitur DJE , 1 Reg. paucis mensibus exceptis. Alii per inviii. 27; Ps. lxviii. 31, est cælum antiquum, 0977 intelligunt cos fructus, qui sub influrnet infra vs. 27, OTTX, Deus antiquus, ita lunca germinant, nimirum quod, ex mente hic 077777 erunt montes antiqui, qui inde ab veterum, aliarum plantarum incrementa a eo tempore, quo formata est terra, existitesole, aliarum a lwa pendeant; vid. Plin. runt. '777 est forma poetis priva ab 777 pro II. X., xviii. 30), 1), et Virgil. Georg. i. 276, usitatiore 77. De op Dins, vid. Gen. sqq. 396. Quam interpretationem tamen slix. 26. Totius commatis sensum Hoffvix admittat lingue usus, ex quo pluralis, mannus recte ait hunc esse: cacuinine C??, nusquam de lua, verum semper de montium æternorum et collium, qui tabida non consumuntur vetustate, temporisque / the crown of the distinguished among his robori fortiter resistunt perpetuo idem ma- brethren. nentes. Additque, præcipuæ fertilitatis Booth.montes fuisse in tribuum a Josepho oriunda- 16 With the precious things of the earth rum regione, nempe juga montium Ephraim, and its fulness; Basan, et Gilead (iii. 13; Num. xxxii, 33), And may the favour of him who dwelt unde variis fructibus, vitibus, segetibus et

in the bush pascuis hæ tribus abundabant, quin etiam Come upon the head of Joseph; aromatibus magni pretii et opobalsamo, On the crown of the distinguished of Gen. xxxvii. 25; xliii. 11.

his brethren.

Rosen.16 Munere terre et plenitudine Ver. 16.

| cjus, i. e., iis quibus est plena. Nomine Fulness thereof.

1978 Aben-Esra h. 1. campestrin indicari Bp. Patrick.-By the fulness of the earth existimat, opposita montibus, de quibus may be meant, either the plenty or abundance vs. 15. Cui sententiæ obstare recte Hoffof its fruits, or the ripeness thereof, as mannus monuit, yne nusquam alias arctiori Bochartus observes in his Canaan.

hoc significatu reperiri, præsertim si cum That dwelt in the bush. So most com- 8 jungitur, ut Psalm xxiv. 1; L. 12, mentators.

neque scriptores Hebræos tam auxie agere Conquest's Bible.- Who appeared to me in enumerandis rebus, ita ut, quæ jam antein the bush.

cedentibus inerant, aut in sequentibus conBp. Patrick.For the good will of him tinentur, proferre soleant, vid. e. c. Gen. that dwelt in the bush.] That is, of God, vii. 14, 21. Plures Noster coacervat voces, “ whose majesty (as Onkelos paraphrases) quo luculentius liberalitas Dei erga Jodwells in the heavens, and was revealed to sephum ejusque sobolem appareat: quem Moses in the bush " (Exod. iii. 2, 4). That in finem et vocem za iterum iterumque is, the Shechinah there appeared in a most repetit. Recte Saadias : tota terra Joglorious manner, and the Lord told Moses sephicæ tribus. 1790 apo je?, Et favor he was there present, whose good will, which incolentis rubun, i.e., Jovæ, qui Mosi in is the fountain of all blessings (for to it rubo ardente apparuit (Ex. iii. 2), sc. 15 mia, they owed their deliverance out of Egypt, veniat, obtingat ei, quod ex iis, quæ sewhich God then promised to Moscs out of quuntur repetendum. police pro peci est forma the bush), he wished might be the peculiar poetica status constructi cum Jod paraportion of Joseph.

Gogico, in Participiis satis usitatus, vid. Let the blessing come upon the head of Gen. xlix. 11; Ps. cxiv. 8; cxxii. 1. Joseph.] The word blessing is not in the Quemadmodum olim Jacobus Josephi filiis Hebrew; but this being connected with the (Gen. xlviii. 16) fausta omnia apprecatus foregoing words, may be thought a prayer, est ab Angelo qui ipsum ex omnibus malis that the good-will of God, the fountain (as liberavit, ita Moses, quem auctor hujus I said) of all blessings, may rest upon Carminis loquentem inducit, Josephi soboli Joseph. Or, as Onkelos translates it, “ Let apprecatur favorem ejus, qui sibi in rubo all those things (before named) come upon flammante apparuit. 79 , Veniat, sc. the head of Joseph.” And so the Jeru-nnig 7372), beneclictio hec, ut Jarchi et salem Targu expeunds it, “Let all these Aben-Esra supplent ; quorum posterior blessings come, and be made perfect upon recte observat, junctam esse huic voci duthe head of Joseph."

plicem paragogen 77, est enim pro nisa. ( pon the top of-him that was separated Cf. de hac hujus vocis forma Gesenii Lehrg., from his brethren.] That is, saith the same p. 461. Verba 78 79 depromta sunt Targum, “upon him that was made ruler e Gen. xlix. 26, ubi. not. vid. over all the land of Egypt, and splendid in the honour given him by his brethren” (see

Ver. 17. this explained upon Gen. xlix. 26).

/ Unicorns. See notes on Numb. xxii. 22. Geddes. — 16 And with the precious Dr. A. Clarke.-047, which we translate things of the all-fertile carth : and may unicorn, from the povokepws of the Septuathe favour of llum, who abode among the gint, signifies, according to Bochart., the briars, rest on the head of Joseph; on mountain goat ; and according to others, the

« הקודםהמשך »