תמונות בעמוד
PDF

30 But we have cast upon them destruction, is by some thought to be that of an Amorite From Heshbon even to Dibon :

bard, who related the conquests of Sihon And we have laid waste unto Nophah ; over the Moabites. I cannot be of that The fire was unto Medeba.

opinion: I believe it to be the work of a Bp. Horsley.

Hebrew poet, who, after the defeat of Sihon, 27 Come unto Heshbon : let it be built up. and the overthrow of his capital city, excites

And fortified be the city of Sihon. his countrymen to rebuild and repair it, as 28 Truly a fire is gone forth from Heshbon, the strongest city of that territory, which

A flame from the city of Sihon : had formerly defeated the Moabites, and It hath devoured Ar of Moab,

might still be made a formidable rival to Ar. The Baalim of the chapels of Arnon. | 28 Which deroured.] I believe that the 29 Woe unto thee, O Moab!

LXX have followed the true reading, impa. O people of Chemosh, thou art undone! 30 That Heshbon is here in the nominaHe hath given up his sons to be fugi- tive case, is clear from ver. 28; for it is tives,

from Heshbon that “a fire went forth to And his daughters into captivity. destroy Moab, and from the city of Sibon a 30 But Heshbon, their bright lamp, is flame ; ” not certainly to consume itself, but destroyed;

to consume the territory, and even the We have laid waste as far as Dibon: capital, of Moab. Then, 738, or rather Unto Nophah the fire reacheth, unto 7798, is to be considered as an active verb, Medebah.

or in Pihel, and pointed 728. Thirdly, 28 “Ar of Moab.” For y, the Sama- 73 is evidently a noun, as it was taken by ritan, LXX, and a MS. or two, read yo, all the ancients down to Gr. Ven., and, “even unto Moab." But it seems difficult from the context, must here mean full fields to understand in what sense the fire might of corn; as ", I think, denotes fallow be said to consume as far as Moab, which fields, from rus, which, in Syr. and Arab., consumed nothing else. May not the true signifies terra iners, inseminata. On these reading have been t ?“even into Ar of presumptions I have formed my version ; Moab." The fire of the war reached so which is at least intelligible, and consistent far, and there it stopped. For Ar was not with the context. taken; but between Heshbon and Ar no Booth. thing escaped.

27 Hence they who speak proverbs say, 30 The two former verses celebrate the Come, let leshbon be rebuilded ; conquest of the Moabites by Sihon ; in this, Let the city of Sihon be repaired : the Israelites triumph over the conqueror. 29 For from Heshbon a fire went forth; Read thus

A flame from the city of Sihon,
Which consumed Ar of Moab,

Which devoured [LXX, Ged.] the high : NOTO'S EX

places of Arnon. 7 and naut are in apposition. C'is 29 Woe to thec', O Moab! the passive verb, used impersonally, vastatur; Thou art undone, people of Chemosh!

Ilis sons he suffered to be fugitives; Ged.-27 Hence the poets have said : 1 His daughters, to go into captivity, “Come! let Ileshbon be rebuilded, let the To Sihon, the king of the Amorites, city of Sihon e repaired: 28 For from 30. Their fair fields Ileshbon destroyed Heshbon there went forth a fire ; from the uto Dibon (so Ged.]: city of Sihon a flame, which consumed Ar! They were laid waste unto Nophah, of Moab, which devoured (LXX) Bamoth. Which is situate near (so Ged.] to Me Arnon. 22 Woe to thee, O Moab! thou deba. art undone, people of Chemosh! This sons! Rosen.--27 g 70 euro Ilinc he suffered to be fugitives, and his daughters dicunt, canunt poeta. Drug sunt poctie; to be led into captivity, by Sibon, a king of nam coming omnia in universum carmina the Amorites. 30 Their fair fields lleshibon vocantur, prophetica, epinicia, lugubria, destroyed, unto Dibon : their fallow fields, invectiva (cf. c. xxiii. 21; Ps. xlix. 5; Jes. unto Nopha by Medeba."

xiv. 4; Habac. ii. 6), ob figuratum dicendi 27-30 The piece of poetry here quoted genus, a beings, assimilavit. Quod sequitur

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

interpretuin plures habent pro fragmento | dinem exprimere ait, nomine vino numen Epinicii Cananæi, quo fides afferatur ei quod bellicum, sive strenuum belli præsidem, supra vs. 26 dictum erat, totum illum terræ Martem, significare existimat. Quum porro tractum, in quo Chesbon sita erat, esse Hebræi tradant, Cemoschum fuisse nigrum Moabitis ab Amoræis ereptum. Verum con- lapidem, quem pro idolo colerent Moabitæ, textui magis congruum videtur, hos vss. pro Hackmannus illum haud diversum censet a Epinicio Hebræorum in victoriam de Amo- lapide illo nigro in angulo templi Meccani, ræis parta capere. Cf. quæ de h. 1. disseruit Caaba dicti, quem prisci Arabes adorabant. Eb. Bleek in dem bibl. exeget. Repertor. a Equidem malim wina ex Arabico 1993, nobis edito p. i., p. 4, sqq. parin ka, V'e-tetricus, austerus pro nomine aliquo sævo, nite Chesbonem. Verba Hebræorun adhor- terribili habere. C D 977 , Dedit, redtantium se ad firinandam et restaurandam didit filios suos evasores, profugos. Ceurbem, bello dirutam. 72pn, Struatur, i.e., moschus eo redigi cultores suos sivit, ut restauretur; videtur primo impetu capta ab quærendus eis esset modus et ratio evadendi, Hebræis incensa esse, uti fieri solet, si hostes nisi gladio perire vellent. Uti Hebræi filii urbem antea diu obsessam capiunt. Apud Dei, ita Moabitæ hic vocantur filii CemosSyros etiam verbum di non solum significat chi. Ad navn og repetendum est in, urbem exstruere, sed etiam eam munire et filias suas in captivitatem dedit, i. e., abdurestaurare. pieni, Et firmetur, muniatur. cendas perinisit. piro Urbs Sihonis, regia ejus.

30 x???–79), Jaculis confecimus eos. 28, 29, 7-EN?, Nam egressus est ignis Perüt Chesbon usque ad Dibonem; desolaChesbone, et flammu ex urbe Sihonis, quæ vimus omniu usque ail Vofach, quod usque ad absumsit Arem Moabi et eos, qui loca ercelsa Medbu extenditur. On est 1 Plur. Fut. a ad Arnonem incolebunt. Idem ille hostilis 77, jaculatus est præfixo vau conversivo, ignis, qui Chesbonem conflagraverat, Ari pro cnix T), sive cas, ut et alias sufillatus, hanc in cineres redegerat. Poëta fixum masc. plur. præmisso Camez loco Toû significat, Chesbonem primo, deinde Arem Sigol adjicitur, vid. Gesenii Lehrg., p. 206. ab Hebræis, vel, ut alii volunt, ab Amoreis Aben-Esra quoque exponit: posteaquam esse captam. Videtur tamen hæc urbs jaculis conferimus eos, periit Chesbon, et postea rursus a Moabitis recuperata, cf. ad quæ sequuntur. In alia omnia discesserunt Jes. xv. 1. — me, Qui habent, tenent, i. e., veteres interpp., qui cm pro nomine cepeincolæ, habitatores, ut Jos. xxiv. 11; Jud. runt, quamvis in ejus interpretatione in ix. 2, sqq. ---ninn, Excelsa Arnonis. —- diversas partes abeunt. LXX, onépua 29 yio_7 x, l're tibi, Moabe ! periisti ! avrwv droncitat, quasi legissent ce, soboles popule Cemoschi! filios suos qui eraserunt et corum. Onkelos: cessarit regnum Chesboni. filias suas dedit in captivitatem regi Amorie-Videtur , cepisse pro nomine, lucernam, orum, Sihoni. Wycy, Populus Cemoschi hinc metaplıorice regni et posterorum gloriam vocantur Moabitæ, quorum idolum erat significante, nt 1 Reg. xi. 36 ; xv. 1. Ita Cemosch, cf. 1 Reg. xi. 7; Jer. xlviii. 46. et Arabs Erpenii: dominiwn eorum periit Coluisse illud et Ammonitas patet ex Jud. una cum Chesbone. Saadias : ablatum est xi. 24. Nonnulli interpp. eundem deum restigiun corum | Chesbone. Vulgatus: putant, qui Græcis Kõuos, comessationum, ljuyum ipsorum (coll. Arab. 7 et Syr. 87'), compotationum et omnis lascivia et pro-jugun) disperit ab llesebon usque Dibon, ut terviæ Deus. Alii conjiciunt vine idem esse sensus esset, totam illam ditionem inter ac Arab. nóvgo, quod culices significat : Chesbonem et Dibonem, quæ antea Moabitis fuisseque imaginem culicis, astrologicâ arte subdita esset, eorum imperio ac dominationi confectam ad averruncandos culices. Sie avulsam fuisse, sic ut intra terminos longe Accaronita 201 botezdominum muscarum angustiores Moabitæ concluderentur; jugum coluerunt. Alii putant nomine ugg sier enim spe dominium significat, cf. Jer. nificare solem, coll. Arab, vind, celerem essr, xxvii. 8, 11; xxviij. 2, 11. Surus: et agri properare, quod sol summa celeritate utrum- Cheslonis perierunt. Similiter nos oliin que hemispharium peragrare videatur. verba ap 7 interpretati sumus agri corum llackmann (ile Cemoscio lloabitarum idolo, rirontes perierunt. Etenim a primaria verbi Brem. 17:30) a verbo , quod non solum 712, splendendi, lucendi, notione, nomen 7 summam ccleritatem ac promtitudinem, Arab. præter alia etiam significat tractus vorum et omnem strenuitatem ct fortitu- lucidos rice, sulcoste uitentes; unde Hebræi agrum, qui aut a spinis et sylvis, aut ab / videlicet hanc : NITTŲ x79072 desolavimus herbis, quæ quiescenti increverant, liberatur usque ad Nophcham, que Medebam usque ad novam sementem accipiendam, 7? solent pertingit. RITE), inquit, “idem quod nos, appellare, quasi sulcum lucidum agri novalis. ut eodem sensu manente permutantur rai Qua significatione legitur Jer. iv. 3; Hos. et hav, saturitas, tai et 17327, commotio, x. 12; Prov. xii. 23. Hinc verti possit yok et try, robur. Aleph enim venit pro ager virens. Sed quo minus 7? pro nomine He femineo, ut in civitatis nomine cum suffixo habeamus, prohibet primo l'au 1 Chr. ii. 49 pro Tas; in XTE 2 Sam. vi. 3 conversivum, quod nusquam nominibus præ- pro ir 2 Sam. vi. 7, 8, et in aliis." figitur, sed tantum verbis. Nec, quod aliqui Ceterum de Medeba Hieronymus : “ Medaba sumunt, CT contracte positum esse pro usque hodie urbs Arabia, antiquum nomen CO, locum habere potest, quum nominibus, retinens, juxta Escbon." Urbis Modba quæ pronomina suffixa adjecta habent, rudera describit Burckhardt. Vid. Alterarticulus præmitti non soleat, nisi pauca thumsk. 1. l., p. 267, sq. quædam loca excipias; vid. Gesenii Lehrg.,

Ver. 32. . 658. Deinde vero cum 07. jungere Au. Ver.-32 And Moses sent to spy out vetant accentus, qui para 7 nectere Ju- Jaazer, and they took the villages thereof, bent. Denique TỘ om manifeste paral

and drove out the Amorites that were there. lelum est Dea, desolavimus, altero vs. hemistichio.

And they took the villages thereof. So the TTYMENT 73x, Periit Ches-Heb. bon usque ad Dibon, depopulati sumus totum

| Ged., Booth. And they took it (Sam.] illum tractum Chesbonem inter et Dibonem, .

and its villages. quæ erat urbs agri Moabitici, vid. Jes. xv. 2; Jer. xlviii, 18, 22. Hieron. in locis

Chap. XXII. 1. Hebraicis : Dibon, villa prægrandis, juxta ni?? 13. 77???? ?? Arnonem, quæ, quum primum fuisset

:in?? 77??? yn uis filiorum Moab, et post eam Sihon, rex

| και απέραντες οι υιοι Ισραήλ παρενέβαλον Amoræorum, belli jure tenuisset, a filiis

2 επί δυσμών Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατά Israel capta atque possessa, in partem venit, tribus Gad.” Urbis Diban ruinæ in planitie Arnoni ad septentrionem sitæ sunt. Vid.

| Au. l'er.--1 And the children of Israel Alterthumsk. j. 1. D. 269. so. Qua se- set forward, and pitched in the plains of quuntur, nonton d'Pign, LXX reddunt: kai

i Moab on this side Jordan by Jericho. αι γυναίκες αυτών έτι προσεξέκαυσαν πυρ, φuiz:

On this side Jorılan. cel significat mulieres, et nos, flavit. Vulet Rosen.-m arin, Trans Jordanem. Ita gatus: lassi pervenerunt in Nopheh, quasi

vocatur omnis regio ad ortum Jordanis sita. c'us esset a cup Chald. et Syr. spirarit, an-1

Cf. ad Deut. i. 1. helavit, spirantes, i.e., lassi. Sed non

By Jericho. dubium est, vertendum esse vastavimus, est

| Bp. Patrick.- Rather against Jericho, as

the LXX translate it: for Jericho was on enim De 1 Plur. Fut. Iliph. a s Forma est chaldaizans, dagesch inserto

the other side of Jordan, directly opposite primo radicali; vid. Gesenii Lehry., p. 369..

to the place where they now pitched. And l'uslavimus interpretantur Onkelos, Syrus, et

therefore the Vulgar Latin translates, or Saadias. Verba xa??- vulgo sic in

rather paraphrases it, “where Jericho is telligunt: quod, sc. extenditur usque ad

situated beyond Jordan:" i. e., passing the Medbam vastavimus. Sed non a Masorethissoru

his ford, they came directly to Jericho. ut suspectum est notatum puncto extraordi- |

Ver. 5.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]

would give me his house full of silver and that he should not be able to say a word but gold, I cannot go beyond the word of the what he was ordered by God. Lord my God, to do less or more.

Povl.That shalt thou do: these words Servants.

signify not so much his duty as the event Ged.—Chiefs (so LXX).

and his disappointment, Thou shalt not do And gola.

what thou desirest, to wit, curse my people, Ged.—Or [Sam.) gold.

and so enrich and advance thyself; but I Less or more.

will so overrule thy inind, and bridle thy Rosen.- Non potero transgredi os Jove, tongue, that thou shalt speak nothing but ut faciam parvum aut magnum quid, i.e., what is contrary to thy desire and interest; nihil quidquam a me contra Dei jussa impe- and therefore though I permit thee to go, trabit, quodcunque offerat pretium. Phrasis thou shalt lose thy design in it. nec parvum nec magnum apud Hebræos sig

Ver. 22. nificat nihil quidquam, vid. v. g. 1 Sam. is bizos Saiby xx. 2.

Ver. 19.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

και ώργίσθη θυμω ο θεός, ότι επορεύθη

αυτός. και ανέστη ο άγγελος του θεού διακαι νυν υπομείνατε αυτου και εμείς την νύκτα 9 Taútny, k.7..

AuVer.- 22 And God's anger was Au. Ver.-19 Now therefore, I pray kindled because he went: and the angel of you, tarry ye also here this night, that the Lord stood in the way for an adversary may know what the Lord will say unto me against him, &c. more.

Pool.- God's anger was kindled; either, Now therefore.

1. Because he went of his own accord with Rosen. Nevertheless. per, Et nunc. lih

Co the princes of Moab, and did not wait till Sed hæc particula h. 1. habet significationem

they came to call him, i. e., urged him to go, adversativam, attamen, intere'i, uti Deut. v.

which was the sign and condition of God's 22; Ruth iii. 12.

permission, ver. 20, but rather himself rose Ver. 20.

and called them, as it may seem from äbus @gba-bis i esibis Ngay ver. 21. Or, 2. Because those words,

ver. 20, did contain no approbation nor

[ocr errors]

ermission , and that inון

ows 7277-88 TÁ? cas ? 0:17 anger, as Balaam might easily have under

stood, if he had considered his own heart, : 082 77

:... 9 or the circumstances of his concession. kai ħadev ó Deùs tipòs Baladu VuktÙS, kaì This was no more an approbation than that Citev autó. ei kaléoal de Túpeloi oi av-passage of Christ to Judas, John xii. 27, Opotou ooi, avagtùs àKoduúoncov aitois. That thou doest, do quickly. Or, 3. Because allà prua, ô év Xan now tpos de, TOUTO he went with ill design, and desire to do TOLņoels.

| contrary to what God had charged him, to Au. Ver.-—20 And God came unto Balaam wit, to curse the people, as plainly appears at night, and said unto him, If the men from the following story, and from Deut. come to call thee, rise up, and go with xxiii. 5 ; for God hath been oft and justly them; but vet the word which I shall say angry with those who have done what God unto thee, that shalt thou do.

bade them, when they did it in evil manner, If the men come, &c.

or for evil ends, as appears from Isa. x. 6, 7, Ken.--For as much as the men are come,' and many other places. &c.

| Konicoll, Gedules, Boothroyd.--22 - And But yet the woril, &c.

God's anger was kindled because he went Ged., Booth. But do thou only the thing with a covetous intention" (trab.), &c. which I shall say to thee.

That the anger of God should be kindled Bp. Patrick. --Some take these words to against Balaain, merely because he went, if be not so much a command as a prediction ; he had before given him leave to go, is not

« הקודםהמשך »