תמונות בעמוד
PDF
ePub
[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

PRINTED BY J. DAVIS ;
IOR J. BUCKLAND, J. RIVINGTON AND SONS, T. PAYNE AND

SON, L. DAVIS, B. WHITE AND SON, T. LONGMAN, B. LAW,
J. DODSLEY, H. BALDWIN, J. ROBSON, C. DILLY, T. CADELL,
J. NICHOLS, J. JOHNSON, G. G. J. AND J. ROBINSON,
R. BALDWIN, H. L. GARDNER, P. ELMSLY, T. EVANS,
G. NICOL, LEIGH AND SOTHEBY, J. BEW, N. CONANT,
J. MURRAY, J. SEWELL, W. GOLDSMITH, W. RICHARDSON,
T. VERNOR, W. LOWNDES, W, BENT, W. OTRIDGE, T. AND
J. EGERTON, S. HAY ES, R. FAULDER, J. EDWARDS, G. AND
T. WILKIE, W. NICOLL, OGILVIE AND SPEARE, SCATCHERI
AND WHITAKER, W. FOX, C. STALKER, E. NEWBERY. 1790.

« הקודםהמשך »