תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

BY SAMUEL JOHNSON, L.L. D.

IN THREE VOLUMES.

VOL. II.

PHILADELPHIA:

PUBLISHED BY BENJAMIN C. BUZBY, No. 28, NORTH

THIRD STREET; AND BENJAMIN WARNER, No. 171, MARKET STREET.

[ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »