תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors][merged small]

John Ruskin, Edward Tyas Cook, Alexander

Dundas Ogilvy Wedderburn

[graphic][merged small]
[graphic][subsumed]
« הקודםהמשך »