תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]

THE

POETICAL WORKS

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

PRINTED BY WILLIAM A. DAVIS,

Do. 39 William-Street.

[merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »