תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

I will sing with the Spirit, and I will sing with the understanding
also.-1. COR. xiv, 15.

New-York:

PUBLISHED BY LANE & SCOTT,

200 Mulberry-street,

JOSEPH LONGKING, PRINTER.

1849.

« הקודםהמשך »