Pĕsîqtâ zûṭartâ: ô rabbĕtâ ... sifrâ ... sifrê ...

כריכה קדמית
Ādêl-Qînd, 1546 - 186 עמודים
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי