תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

The Protestant annual, exhibiting the demoralizing influence of popery, ...

[merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »