כלכלה בין-דורית

כריכה קדמית
הקורס עוסק בקשרי הגומלין הכלכליים בין דורות חופפים במשק. הקורס מחולק לדיון בהיבטים המיקרו-כלכליים והמקרו-כלכליים של תופעת ההעברות הבין-דורית וכן לאינטראקציה בין שני התחומים הללו, הנראים לכאורה כזרים זה לזה.
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מונחים וביטויים נפוצים

אגרות חוב אולם אזי אחד אחת איור אינה אינו אינם אינפלציה אלא אלטרואיזם אפוא באופן באיור בו ביותר ביחידה בין-דוריות בישראל בכל במודל במקרה במשק בני בנק ישראל בעיית בקר בתקופה דהיינו דור האופטימלי האינפלציה האם הביטוח הסוציאלי הגירעון הדורות ההון ההיוון ההיפרבולי ההכנסה ההכנסות החיסכון החשבונאות הדורית החשבונות הדוריים היוון הייתה הכלכלית הללו המאה העשרים המודל הממשלה המס המקורות המשפחה המשק הנחת העברות הפיסקלי הפרט הפרטים הקרן הראשונה הריבית הרכוש הרציונליות השנייה התועלת התצרוכת התקציב ואת ולכן ונקבל ועל זמן חז"ל יותר יחסית ישות כאשר כיוון כלומר כלל כמובן כן כפי לבין להלן לו לחלוטין למעשה למשל לעומת לשלם מדיניות פיסקלית מודל מחזור החיים מכאן ממשלה מס מסים מערכת נובע ניתן נניח נסמן נציב סיכון סך על-ידי פונקציית פי פרופ פרט קרן הפנסיה קרנות הפנסיה ראשון רציונליות חסומה שאין שבין שהוא שהיא שהפרט שיווי-משקל שיעור שיש שלא שני שתי תוואי תוחלת תורת המשחקים תקופות תשובה לשאלה

מידע ביבליוגרפי