עין הקורא: "והוא מחלקות התורה לסדרים מאה וחמישים וארבעה בשלוש שנים עם לוחות משולשות במספר שנים להודיע הסדר אשר יקרא מידי שבת בשבתו כפי מנהג קהל בית חדש אשר בהאמבורג. מעשה ומחשבות מאיר ברבי ישראל ברעסלויא ... תקפ"א".

כריכה קדמית

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מידע ביבליוגרפי