תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]

Pomander chains, ii. 52.
Pommado, ii. 239.
Pond (Smithfield), iv. 401.
Popular, ii. 30.
Porpoises, to see, iii. 140.
Porta, viii. 195.
Portague, iv. 41.
Portcullis, ii. 108.
Porter (great), vi. 57-
Porter's lodge, vii. 416.
Portland, earl of, ix. 31.
Possess, i. 32, 107.
Possession, iii. 311, 435.
Post and pair, vii. 263.
Poult-foot, ii. 463 ; vii. 234.
Practice, iii. 313; iv. 269.
Precise, iii. 357.
Precisianism, ii. 137.
Predominant, ii. 91.
Present, v. 93
Prest, ii. 319.
Prevent, iv. 57
Prickles, viii. 42.
Prime, viïi. 216.
Primero, ii. 30; iii

. 239.
Prince Henry, vii. 158.
Print, in, ii. 79.
Private, iv. 252.
Proctors, i. 42.
Progress, iii. 359.
Projection, iv. 49.
Prologue, armed, ii. 372.
Proper, ii. 136, 164.
Properties, iv, 237.
Protest, i. 23 ; ii. 161.
Proteus, viii. 27.
Provant, i. 66.
Provide, iii. 139.
Providing, iii. 158.
Provost (in fencing), ii. 318.
Prynne, vi. 22, 67.
Puck, vi. 279.
Puckfist, ii. 36, 480.
Pudding tobacco, ii. 243.
Puff-wings, ii. 441.
Puffin, iv. 109.

.

Pulpamenta, ii. 194.
Punk, iv. 386.

devise, iv. 160.
Puppy (race-horse), iii. 335.
Purbeck, lady, vii. 373.
Purchase, iv. 150; v. 86.
Pur-chops, vii. 263.
Pur-dogs, vii. 263.
Pure, the, iv. 53.
Pure laundresses, ii. 441.
Puritans, iv. 78.
Purl, viii. 302.
Purse-net, iii. 389.
Put out on return, ii. 70.
Pyrgus, ii. 420.
Pythagoras, iii. 172, 354; vii.

338.
- glass, vii. 14.
Quail, iv, 463
Quaking custard, ii. 501 ; iii.

164.
Quar, vi. 26.
Queasy, iii. 18.
Queen Anne, vii. 364.
Quested, vii. 386.
Quiblins, iv. 149.
Quickset beard, ii. 187.
Quinquennium, vii. 356.
Quintain, viii. 125.
Quodling, iv. 23.
Quote, iii. 196.

Rabelais, iv. 12.
Radcliffe, sir John, viii. 195.
Ragioni di stato, ii. 230.
Rake up, iii. 158.
Ram alley, v. 200.
Ramp, ii. 490.
Rash, to, ii. 145.
Ratcliffe, Margaret, viii. 164.
Ratsbane, i. 86.
Raw rochet, iii. 244.
Ray, vi. 259.
Ready, to make, i. 33.
Real, ii. 63

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Rebatu, ii. 274.

Rook, iii. 187.
Receipt reciprocal, ii. 132. Rosaker, i. 86.
Red letters, iv. 17.

Rose, in the ear, ü. 68.
Reed, iv. 281.

Rose painters, v. 255.
Reformado, i. 8r.

Roses, iii. 357 ; V. 19.
Regiment, v. 351.

Rosicrucians, viii. 66.
Register, iv. 58.

Round, to walk the, iii. 438 ;
Relief, vi. 275.

iv. 96.
Religion, ii. 352.

gentlemen of, i. 81.
Religious, iv. 254.

Rouse, iii. 405.
Remora, ii. 418.

Rovers, ii. 348.
Render the face, ii. 226.

e

Row, the, v. 88.
Reprove, i. 84.

Rudyerd, sir Ben, viii. 223.
Resiant, iv. 292.

Ruff

, to thaw, ii. 99.
Resolve, i. 32, 75; vi. 375. Ruffle, of boot, ii. 147.
Resolved, v. 65.

- it, ii. 272.
Respectively, ii. 176.

Rug gown, ii. 110.
Rest of a musket, i. 59; ii. 135. Rushes, ii. 119, 256.
Retrieve, v. 222.

Rutland, countess of, vii

. 370.
Return, to deal on, ii. 5.

Rutter, Joseph, viii. 336.
Revels, ii. 110, 165; vii. 277.
Reverence, vi. 139.

Sabella, ii. 415.
Revie, i. 101.

Sackville, sir Ed. viii. 345.
Rheum, i. 78.

Sacrament, iv. 208.
Rhinocerote nose, viii. 158. Sadness, ii. 440.
Ribibe, v. 8.

Sadly, iii. 288.
Rich, lady, vii. 18.

Saffi, iii. 255.
sir Robert, vii. 100.

Saguntum, ix. 9.
Riddle, vii. 201.

Sail-stretched, ii. 12.
Ride, to, iv. 465.

Salathiel Pavy, ii. 214.
Ridley, vi. 18.

Salisbury, iii. 359.
Rimee, viii. 195.

- earl of, viii. 166.
Ring, to take, viii. 444.

Salt, viii. 169.
Ring noon, vi. 145.

to preserve him, iv. 447.
Ripley, George, iv. 77.

Salts, v. 63
Rippon spurs, v. 171.

Sampsuchine, ii. 325.
Risse, iv. 245.,

Sankre, lord, vii. 99.
River hawking, viii. 249.

Sanna, ii. 309.
Robert, earl of Salisbury, viii. Sapor pontic, iv. 77.
176.

stiptic, iv. 77.
Robinson, Dick, v. 69.

Satin sleeve, ii. 410.
Roe, sir John, viii. 158, 160. Saturnals, iv. 259.
William, viii. 181, 227.

Savi, iii. 255
- sir Thomas, viii. 201.

Savile, sir Hen. viii. 198.
Rogue (beggar), v. 268.

Savory, v, 16.
Romans, die like, iii. 254.

Say, ii. 128.

[ocr errors]

Say (try), ii. 521; iv. 40; V. 163.
Says, viii. 150, 302. :
Scanderbeg, i. 20.
Scan verse, iii. 173.
Scarabs, ii. 465.
Scarlet cloth, iii. 234.
Scartoccio, iii. 206.
Scene, iv. 196.
Scenery not in use, ii. 370.
Scoto, iii. 204.
Scotomy, iii. 184.
Scourse, iv. 419.
Screaming grasshopper, ii. 515.
Scroyles, i. 10; ii. 446.
Sea-weed, vi. 276.
Seal, to, i. 55; viii. 417.
Seam-rent, ii. 83.
Search to the nail, vi. 72.
Secure, vi. 37.
Seel, iv. 227.
Selden, viii. 351.
Seminaries, iv. 382, 442.
Sempronia, iv. 216.
Sepulchres, iii. 258.
Serene, iii. 248; viii. 161.
Sericon, iv. 81.
Serjeant, ii. 102 ; iii. 439.
Sermons, ii. 408.
Serpent, iv. 254.
- in Sussex, vii. 336.
Servant-monster, iv. 349.
Servant, i. 96 ; iii. 400.
Services, ii. 8.
Sesterce, ii. 423
Sets (plaits), iv. 126.
Set up a side, iii. 401.
Several, ii. 478.
Shaft, ii. 173.
Shake the head, i. 99.
Shakspeare, viii. 320.
Shape, v. 332.
Shelf, viii. 251.
Shelton, sir Ralph, viii. 233.
Sheriff's post, ii. 117, 231.
Shine, ii. 352.
Shining shoes, i. 44.

!

Short hair, iv. 436.
Shot-clog, ii. 191; V. 250.
Shot-shark, ii. 172.
Shove groat, i. 81.
Shrove Tuesday, iii. 342.
Si quisses, ii. 88.
Sick-man's salve, iii. 428.
Sickness, iii. 343; iv. 9.
Side, v. 399.
Sidney, sir Philip, viii. 244.

lord Rob, viii. 277.

William, viii. 277
Siege, iii. 28.
Sieve and shears, iv. 16.
Silenced brethren, iii. 357, 377.
Silent rhetoric, ii. 92.
Silius (his death), iii. 73.
Silk hose, i. 20.
Silver feet, vii. 33:
Silvester, Josh. viii. 231.
Sim, old, ix. 87.
Simper-the-cocket, vii

. 360.
Single money, iv, 169.
Single, ii. 73; vi. 342.
Sir Ajax, iii. 439
Sir reverence,

vii.

321.
Sister-swelling, v. 63.
Skelder, ii. 7
Skeldering, ii. 375
Skelton, viii. 72, 74.
Skills not, vi. 148.
Skogan, viii. 72.
Sleep on either ear,
Slighten, iii. 151.
Slip, i. 59; vi. 71.
Slips, viii. 413.
Slops, i. 103 ; iv. 96.
Slot, vi. 239.
Small voice, ii. 432.
Smelt, ii. 247
Snottery, ii. 491.
Snuff, in, iii. 438.
Snuffers (to sell), ii. 393.
Soggy, ii. 114.
Soil, to take, iv. 360.
Sol, iv. 21.

vi. 139;

vii. 172.

[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Statuminate, v. 345.
Statute against players, ii. 379,

429.
of sorcery,

iv.

19.
Steeple of St. Paul's, v. 10.
Stephens, John, viii. 332.
Steward, lady Arabella, vii. 37.
Stewart, lord steward, vii. 378.
Stews, a, i. 41.
Stickler, ii. 315.
Stoccata, i. 37.
Stone jugs, vii. 355.
Stool, on the stage, ii. 210.
Stoop, iv. 178.
Storks' bill, ii. 309.
Stote, iv. 386.
Stound, vi. 442.
Stramazoun, ii. 146.
Strange woman, iv. 395.
Strangled an hour, iv. 153.
Stratford o' the Bow, v. 335.
Streights, iv. 407.
Strenuous vengeance, ii. 492.
Strigonium, i. 64.
Stroke, vii. 79.
Stroker, vi. 78.
Stuart, sir Fran. iii. 328.
Students of Bears-college, ii.

513
Subtle, viii. 99.
- lips, iv. 231.
Suburb humour, i. 25.
Suffolk, earl of, viii. 180.
Sun-bright, iii. 249.
Susan, countess of Montgomery,
Sweat night-caps, ii. 110.
Sweet Oliver, i. 93.
Swinnerton, viii. 410.
Sylla, iv. 189.

[ocr errors]

Solecism, iii. 306.
Somers of Nottingham, v. 127.
Somerset, sir Thomas, vii. 50.
Soria, iii. 264.
Sort (rank), i. 23.
Sort (company), i. 31.
Soundless, ix. 54.
Sourer sort, vi. 243.
Sovereign, ii. 192.
Sovereignty, v. 330.
Spanish needles, v. II.

stoup, iv. 130.
-- sword, i. 53
Spar, v. 206.
Sparta, dog of, vi. 450.
Spartan, ii. 134.
Speak at volley, v. 249.
Sped of loves, vi. 123.
Spencer, sir Robert, vi. 448.
Spenser, ix. 194.
Sphynx, iii. 379; vii. 185.
Spill it at me, v. 376.
Spinet, vi. 441.
Spinther, iv. 329.
Spire, iv. 215.
Spittle, the, i. 16; viii. 398.
Spruntly, v. 100.
Spur, sound, ii. 48.

viii. 207.

[ocr errors]

gingle, ii. 48, 8o.
leathers gnawn, iii. 266.

royal, iv. 108.
Spurs, gilt, ii. 64.
Squib, Arthur, viii. 412, 429.
Squire (square), vi. 191.
Stab arms, ii. 280.
Stabbing arms, ii. 357.
Stabbed Lucrece, ii. 320.
Stale, iv. 264; vi. 384.

- to, i. 41 ; ïi. 206.
Stalk, to, iii. 80.
Stamel, viii. 124.
Starched beard, ii. 138.
State, ii.

314;

vii. 8o.
Statelich, iv. 75.
Statist, ii. 245.
Statues, painted, vi. 103.

Tabarine, iii. 205.
Tables, ii. 86, 99; iv. 451.
Taint á staff, ii. 53, 169.
Take in, i. 64.

up, ii. 34.

Tall man,

0

iii. 105.

[ocr errors]

Take with you, ii. 173 ; vii. 190. Token, iv. 419.
Take, viii. 290.

Toledo, i. 53

.
Talc, oil of, iv. 90.

Toothpicks, v. 130.
i. 117;

ii.
139.

Torned, v. 64.
Tankard bearer, i. 23.

T'other youth, iii. 359.
Tarleton, iv. 344.

Touch, viii. 244.
Tarquin, iv. 261.

Tower, the, i. 122.
Tatius, v. 370 ; vi. 250.

Toy, to mock an ape, i. 97.
Tavern token, i. 28.

Trains of Kent, vi. 143.
Tawney coat, ii. 426.

Tralucent, vii. 72.
Tell, cannot, i. 118; ii. 409;

Travels of the egg, ii. 50.

Treachour, i. 130.
Tempest, to, li. 473.

Trick arms, ii. 97, 379.
Terms of law, ii. 7.

Trig, iv. 146.
Terra firma, iii. 206.

Trinidado, i. 83
Tertias, v. 353

Tripoly, come from, iii. 455;
Testament of love, v. 386.

viii. 218.
Teston, i. 102.

Triumph (playhouse), ii. 430.
Theban, learned, viii. 44.

Triumphed world, iii. 17.
Theobalds, vi. 476.

Triumphs, viii. 88.
Theobald, vii. 341.

Troll, i. 21.
Thewes, viii. 121.

Trowses, v. 161.
Thing done (a game), ii. 287.

Truchman, ii. 315.
Thirdborough, vi. 125.

Trundle, John, i. 21.
Thread the needle, ii. 50.

Trundling cheats, v. 362.
Threaves, iv. 155.

Trunk (Coryat’s), vii. 202.
Three farthings, i. 42.

Trunk, iii. 343 ; vii

. 338.
Three-piled, i. 71.

Trunks, round, iv. 96.
Three souls, ii. 486.

Tucket, vi. 323.
- pound thrum, iv. 12.

Tudesco, vi. 29.
Throng, v. 180.

Tumbler, ii. 385.
Thumb ring, v. 3.

Turkish discipline, iï. 353.
Tiberius, iii. 95.

Turned, v. 66.
Tibert, viii. 238.

Turnmill-street, i. 16.
Tick-tack, i. 73.

Turn Tippet, vi. 355.
Tidings, iii. 297

Turnpike, v. 221.
Time (tune), v. 169,

Turquoise, iii. 15.
Tinder boxes, iii. 263.

Tusk, iv. 392.
Tire (head dress), ii. 352, 409.

Two in the hundred, v. 189.
on, ii. 444 ; iv. 242.

Two-penny room, ii. 24.
Titan, iv. 255.

- ward, ii. 195:
Tithon, vii. 294.

- tearmouth, ii. 426.
Titivilitium. iii. 416.

Twelfth caract, iii. 190.
Titus Andronicus, iv. 348.

Twelve scoro, iii. 145.
Tobacco, i. 83.

Twire, vi. 263
Tod, viii. 49.

Tyburn, v, 123.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »