תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors][graphic]

GLOSSARIAL INDEX.

[ocr errors]

* Acates, v. 199.
- \o Accidence, the, v.
rissers: I -
Accommodate, o 3.
Aconite, iii. 85.
A cop, iv. 84.
Acme, v. 158.
Acts and Monuments, ii. 114;

lil. 344.
o iv. 48.

Scrivener, iv. -

o ii. 183. 459

onis' gardens, ii. 153.
Adrop, iv. 66. 53
Advised, v. 213.
4’sop (player), ii. 483.

sculape, viii. 151.
Affects, ii. 264.
Affront, iv. 49.
Agnes le Clear, iv. 414.
Ajax, iii. 439; viii. 239.
Albumazar, iv. 3.
Alchemists (pious), iv. 56.
Aldgate, iii. 340.
Alfarez, v. 353.
Allen, Edward, viii. 191.
Allestree, Richard, vi. 75, 115.
Allobroges, iv. 271.
Aludel, iv. 58.
Amber Spoons, iv. 55.
Ambitious ears, iii. 177.
Amboyna, v. 230.

Ambre, ii. 328.
Ambree, Mary, iii. 418.
Amused, iii. 127.
Anabaptist, iii. 383.
Anadem, vii. 77.
Anenst, iv. 83.
Angels, ii. 15o.
Angel (bird), vi. 272.
Angry boys, iii. 349; iv. ion.
Anna, St. vi. 444.
Antimasque, vii. 237.
Antiperistasis, ii. 349;
Antonio Balladino, vi. 395.
Antonius, iv. 252.
Apicius, iv. 54.
Apollo (room), v. 215.
Apostle spoons, iv. 363.
Apperil, v. 139; vi. Io9, 148.
Apprentice at law, vi. 55.
Apted, ii. 306.
Arcadia, the, ii. 69, 161 ; iv.

45I.
Archbishop of Spalato, V. 233.
Arches, iv. 341.
Archy, v. 228; viii. 28.
Arion, viii. 29.
Aristarchus, ii. 19.
Aristophanes, v. 191.
Arms, to set up, v. 216.
crossed, ii. 18.
Arride, ii. 51. --
Arundel, countess of, vii. 38.
— earl of, vii. 50, 377.
Arsedine, iv. 384.

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[blocks in formation]
[ocr errors]

Bank-side, ii. 177.
Banks' horse, ii. 144.
Barbers, ii. 425.
Barber of prayers, iii. 384.
Barbican, ix. 26.
Barbing gold, iv. 19.
Barlow, Dr. vi. 18.
Barmy froth, ii. 491.
Barriers, vii. 162.
Bartholomew pig, iv. 376.
Bases, ii. 41o.
Basket, iv. 18.
Bason, iii. 398.
Bathing tub, ii. 238.
Battle of Alcazar, ii. 433.
Bawson, vi. 261.
Bay-leaf, ii. 484.

Bay-window, ii. 291.
Beans, to throw, iii. 266.
Bearded jugs, v. 317.
Bear-garden, iv. 346.
— in hand, iii. 170.
Beat bason, v. 384.
Beaten knights, iii. 473.
Beauforts, v. 408. ...
Beaumont, Francis, viii. 173.
— sir John, viii. 322.
Beaver hats, ii. 233. ..
Bedford, countess of, vii. 18.
Beech coal, iv. 50. -
Beg for a concealment, i. i*
for a riot, iii. 449.
— land, ii. 481. ---
Bellerophon (frag, of), iii. 167.
Bells, morrice, ii. 48.
Below the salt, ii.243.
Benchers phrase, i. 98.
Benjamin, ii. 325:...
Benn, Anthony, Vill. 382.
Berlina, iii. 317. ---
Bermudas, iv. 407; v. 813 *
348. --
Bescumbers, ii. 493.
Besognoso, ii. 321.
Best plotter, vi. 307.
Bethlem Gabor, v. 237.
Better natures, ii. 516.
Bevill, lady, vii. 19.
Bezoar stone, ii. 180.
Bias, ii. 381.
Bid-stand, ii. 140.
Biggin, iii. 306, 402.
Bilive, vi. 26o.
Bilk, to talk, vi. 126.
Bills, ii. 313.
Bill-men, v. 169.
Bindweed, vii. 291.
Bird-eyed, iii. 231.
Bite nose, ii. 174.
Black fellow, ii. 38. ... -
Black-guard, ii. 160; iii. 3943
vii. 236. ---
Black sanctus, viii. '"

« הקודםהמשך »