Masechet Mo'ed katan

כריכה קדמית
al jedej Dani’el Bomberge me-Anversa, 1538 - 90 עמודים
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי