מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

I
2
II
5
III
7
IV
9
V
11
VI
13
VII
15
VIII
17
XI
22
XII
24
XIII
26
XIV
28
XV
30
XVI
32
XVII
34
XVIII
36

IX
19
X
20
XIX
38
XX
40

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי